Gården

Tolykkegård er 18,4 ha stor. Det svarer til ca. 33 tønder land. Vi tilstræber at produktionens størrelse harmonerer, dvs. at besætningens størrelse svarer til arealet, af de kløvergræsmarker vi har for at samle kvælstof til jorden.

Besætningen består rundt regnet af 12 ammekøer samt 40 moderfår. Inklusiv tyr/vædder plus afkom løber det op i over 100 dyr i sommerperioden.

Gården drives som et deltidsbrug, med et anslået tidsforbrug på 600 timer om året.

Maskinparken er lidt overdimensioneret, og det kompenserer vi så for ved at køre maskinstation for andre.