Marken

Strigling

Ukrudtsbekæmpelsen foregår ved hjælp af en strigle. Første strigling foretages inden afgrøderne spirer frem, og derefter foretages yderligere en til tre striglinger når kornet er udviklet tilstrækkeligt til at tåle behandlingen.

Kløvergræs

Ca. en trediedel af gårdens arealer ligger med kløvergræs to år i træk. Formålet med kløveren er at opsamle kvælstof fra luften. Denne kvælstof frigives til efterfølgende afgrøder når græsmarken pløjes om.

Udlæg

Græsmarkerne etableres som udlæg i korn, dvs. at det så om foråret mens kornet stadig er så småt at man kan køre i det, og inden det skygger alle andre afgrøder væk. Det er vigtigt at udlægget bliver godt etableret idet det skal opfylde tre formål:

  • Det udgør dyrenes foder de næste år
  • Det skal udkonkurrere ukrudt
  • Det skal samle kvælstof til efterfølgende afgrøder