Produkter

Engros

Tolykkegårds hovedproduktion er kornavl som typisk afsættes til en grovvarevirksomhed der videresælger kornet i foder.

Detailsalg

Vores hovedprodukt er kalve-/oksekød og lam. Ud over det sælger vi kartofler og på anfordring kan vi selvfølgelig også sælge en rundballe halm eller en mindre portion korn.