Tolykkegård – nu med plantage

Sidste efterår gik vi i gang med at anlægge en æbleplantage. Det er ikke noget lille projekt, hele arealet skal hegnes, for at beskytte træerne mod at hjorte og harer gnaver dem ned om vinteren, og der skal etableres støtte til træerne.

Vi har valgt at plante træerne i espalier, dvs. de står i rækker og støtter sig til nogen opspændte ståltråde. Grunden, til at træerne skal have støtte, er, at stammen er så spinkel, at træet risikerer at vælte i stormvejr. Man kunne selvfølgelig have valgt nogen træer med kraftigere stammer, men så går de hen og bliver 6 meter høje og kræver maskineri til plukningen. Ved dyrkning på espalier, bliver de typisk kun omkring 3 meter.

Vi har plantet 7 rækker træer. Den ene række er med forskellige sorter, som vi vil vurdere anvendeligheden af til en evt. fremtidig udvidelse.

De øvrige seks rækker er med hver sin sort. Sorterne er valgt ud fra robusthed, samt således at vi får fordelt høsten over den længst mulige periode.

Vi har følgende sorter:

“På prøve”

  • Angold
  • Bellida
  • Cox Holstein
  • Initial

 

Og så en række med hver af:

  • Rød Aroma
  • Ahrista
  • Rød Ingrid Marie
  • Alkmene
  • Pirouette
  • Topaz

Planen er at æblerne skal sælges ved vejsalg. Det varer 3 -4 år før træerne er oppe på fuld produktion, så vi har god tid til at oparbejde markedet.

De fleste æbler kan opbevares henover efteråret uden problemer, og hvis man etablerer køling, kan de holde sig til omkring april/maj det følgende år.

Vi kan ikke afvise, at vi på et tidspunkt vil se på produktion af most og cider, men i første omgang skal æblerne bare sælges direkte til konsum.